پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

بطور کلی فاضلاب به عنوان ترکیب پسماندهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی موجود در فاضلاب تعریف می شود. فاضلاب بیمارستانی فاضلابهایی استکه در مقادیر بیشتر از تمام واحدهای بیمارستانها از جمله اورژانس، کمکهای اولیه، اتاقعمل، درمان دارویی، آی سی یو، آزمایشگاههای شیمیایی و بیولوژیکی، رادیولوژی، ناهارخوری و فعالیتهای رختشویی نسبتاً بیشتری تولید می شود.
از آنجا که فاضلاب بیمارستانی شامل اجزای مختلفبالقوه خطرناک است که با آلاینده آبهای سطحی و زیرزمینی خطرات زیادی را برای انسانو محیط زیست به وجود خواهد آورد. از این رو تصفیه فاضلاب بیمارستانی مورد نیاز است.هدف اصلی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی ، تصفیهفاضلاب خروجی تولید شده (فاضلاب تصفیه نشده) توسط بیمارستانها و بخشهای بهداشتی قبلاز انتشار مستقیم آن در محیط طبیعی است.فاضلاب بیمارستانی ممکن است تأثیر منفی بر محیطو سلامت انسان بگذارد. بنابراین مدیریت صحیح فاضلاب در هر بیمارستان امری ضروری است.
واحدهای تشکیل دهنده پکیجتصفیه فاضلاب
پکیج های تصفیه فاضلاب باتوجه به نوع آلاینده های موجود در فاضلاب و کیفیت لازم آب خروجی و همچنین میزانفاضلاب ورودی می توانند دارای بخش های متفاوتی باشند اما به طور کلی می توانننددارای اجازی زیر باشند.
مخزن تعادل : مخازن متعادل کننده در مواردی استفاده می شودکه میزان جریان فاضلاب بسیار متفاوت باشد یا ترکیب ، مقاومت یا دما به اندازه کافیمتفاوت باشد.
مخزن بیورآکتور : بیوراکتور غشایی معمولا از روش میکرو فیلتراسیونMF  یا اولترافیتراسیون UF و ادغام آن ها با یک فرآیند بیولوژیکی مانند بیوراکتوررشد معلق استفاده می شود.
مخزن کلاریفایر : درصورتی که مواد جامد معلق موجود در فاضلاب غلظتبیشتری داشته باشد ، به مواد کلاریفایر نیاز است. تقریباً همه مخازن رسوبگذاری تصفیهخانه ها (تصفیه کننده ها) با طراحی دایره ای یا گاهی مستطیلی هستند. مخزن کلاریفایربراساس اصل جاذبه کار می کند.
مخزن کلر : کلر را می توان در ضد عفونی فاضلاب به عنوانعنصر کلر (گاز) یا به عنوان یک ترکیب کلر مانند محلول مایع هیپوکلریت سدیم یا هیپوکلریتکلسیم جامد استفاده کرد.
دمنده ها : از دمنده ها معمولاً برای تهویه در پکیج هایلجن فعال و تقویت سیستم هوازی استفاده می شود. آنها مواد جامد را به حالت معلق در کانالها و در اتاق های شن و ماسه هوا نگه می دارند ، که برای یک اکوسیستم تصفیه مناسب کاملاًلازم است.
تابلو برق : جهت كنترل خودكار دستگاه، تابلو برق با كليهورودي و خروجي هاي مورد نياز در نظرگرفته میشود و بلوئر های هوادهی هاایلا ، استریم،سکو و..وسایل برقی از قبيل کنتاکتور، بي متال، PH متر، رله تايمر و کنترل دما از مارک هیوندای کره جنوبییا ال جی یا ال اس یا مشابه تأمين خواهد شد. از یک تابلو برق مجزا به عنوان نگهداریپمپ های هواده نیز استفاده می شود.
کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب برحسب موادیکه در ساخت آن ها استفاده شده است به چهار دسته بتنی، فلزی با پوشش اپوکسی، کامپوزیتیو پلی‌اتیلنی تقسیم می‌گردد.
پکیج‌های تصفیه فاضلاب به‌صورت کلی در مناطق و محل‌هایی مانند شهرها و مناطق مسکونی کوچک، هتل‌ها، ویلاها، رستوران‌ها،کارواش‌ها، کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی و ... بسیار مفید است. این سیستم‌های تصفیهفاضلاب کوچک، در حداقل فضا و برای جمعیت کم تا متوسط استفاده می‌شود. هدف اصلی سیستم‌هایتصفیه فاضلاب کوچک تولید پساب تصفیه‌شده، و زباله (لجن جامد) است که برای استفاده مجددیا دفع دوباره به محیط مناسب است.
جنس پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی
پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان در حقیقت شامل مجموعهای از واحد های تصفیه است که با کم ترین اشغال فضا در مجاورت یکدیگر به طور متحد قرارگرفتهو به صورت سری و پشت سر هم فرآیند تصفیه را کامل می کنند.لازم است بدانیم رابطه ایبین جنس پکیج با مشخصات فرآیندی و کیفیت تصفیه وجود ندارد. هر یک از متد های ساخت پکیجاز مزایا و معایبی برخوردار می باشد که بایستی متناسب با ملاحظات مالی و فنی مورد انتخابقرار گیرد.
پکیج‌های تصفیه فاضلاب به‌صورت کلی در مناطق و محل‌هایی مانند شهرها و مناطق مسکونی کوچک، هتل‌ها، ویلاها، رستوران‌ها،کارواش‌ها، کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی و ... بسیار مفید است. این سیستم‌های تصفیهفاضلاب کوچک، در حداقل فضا و برای جمعیت کم تا متوسط استفاده می‌شود. هدف اصلی سیستم‌هایتصفیه فاضلاب کوچک تولید پساب تصفیه‌شده، و زباله (لجن جامد) است که برای استفاده مجددیا دفع دوباره به محیط مناسب است.
جنس پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی عموما فلزی ،پلی اتیلنی و کامپوزیتی می تواند باشد. در گزینشجنس پکیج لازم است نکات ذیل را مورد نظر قرار داد:
·        مقاومبودن پکیج در مقابل انواع خوردگی·        مقاومبودن پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان از لحاظ سازه ای با توجه به ابعاد مورد نظر پکیجو بارهای گوناگون وارد شده بر آن·        اینکهبتوانیم واحد های مورد نظر جهت تصفیه را با شکل و فرم طراحی شده بسازیم.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

·        نوعفرآیند تصفیه·        جنسو آلیاژ پکیج·        انتخابسیستم هوادهی·        نوعزمین محل قرار گیری پکیج·        شرایطجوی منطقه
دستورالعمل های تصفیه فاضلاب بیمارستانی
با توجه به اینکه میکروارگانیسم­ های متعدد و خطرناکیهمچون ویروس­ها، باکتری­ها، میکروب­ها، قارچ­ها و غیره در فاضلاب بیمارستانی وجود دارندو ضمن اینکه تصفیه فاضلاب این محیط شامل پیش تصفیه­ مواد جامد و مایع است که هنگامدفع باید نکات و دستورالعمل­ های بهداشتی رعایت گردند. دستورالعمل­ هایی که در رابطهبا شیوه­ ی دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانی به منظور کاهش خطرات و همچنین تصفیه فاضلاببیمارستانی به عنوان فرایندهای پایین دستی یا downstreamارائه خواهند شد طبق سازمان بهداشت جهانی یا WHO است.